Hướng dẫn sử dụng Khởi tạo dịch vụ máy chủ ảo

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:01 SA

Khởi tạo dịch vụ máy chủ ảo

(Các thao tác được thực hiện sau khi đã đăng nhập thành công)

Bấm nút Tạo máy ảo

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2021/08/Ch%E1%BB%8Dn-t%E1%BA%A1o-m%C3%A1y-%E1%BA%A3o.png

 

Giao diện tạo máy ảo hiển thị như sau:https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2021/08/T%E1%BA%A1o-m%C3%A1y-%E1%BA%A3o.png 

Nhập, lựa chọn các trường thông tin bắt buộc để có thể khởi tạo máy ảo bao gồm: Tên, Khu vực, Hệ điều hành, Gói cấu hình, Phương thức truy nhập.

Nếu khách hàng chọn hệ điều hành có bản quyền thì sẽ có thêm chi phí bản quyền 

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2021/08/B%E1%BA%A3n-quy%E1%BB%81n.png 

 

Ngoài ra, khi khởi tạo máy ảo có bổ sung thêm tiện ích:

Thứ nhất: Khách hàng có thể nhập mật khẩu máy ảo theo mong muốn của quý khách, nếu khách hàng không nhập thì mật khẩu sẽ tự sinh và gửi về email cho quý khách 

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/03/tienichVM.png

 

Thứ hai: Hệ thống sẽ cho quý khách chọn gắn nhiều security group ngay khi khởi tạo https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/03/security.png

Thứ ba: Khách hàng có thể chọn nhiều dải network để gắn vào máy ảo luôn thay vì khởi tạo xong quay ra gắn gỡ từng dải vào máy ảo (lưu ý là khách hàng sử dụng VPC mới chọn được network)https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/03/network.png

 

Bấm nút Tạo mới để hoàn tất

Giao diện đang khởi tạo máy ảo và thông báo thành công: https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2021/08/%C4%90ang-kh%E1%BB%9Fi-t%E1%BA%A1o.png

 

Giao diện khởi tạo xong máy ảo: https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2021/08/Kh%E1%BB%9Fi-t%E1%BA%A1o-xong-m%C3%A1y-%E1%BA%A3o.png

 

http://icons.iconarchive.com/icons/etherbrian/webuosities/32/more-info-icon.png Thông tin thêm

Nếu khách hàng không có đủ tiền trong tài khoản để thanh toán máy ảo trong thời gian sử dụng đã chọn, hệ thống sẽ chuyển sang trang nạp tiền để thực hiện nạp.

Một email cũng được gửi về cho KH, thông báo thông tin truy cập cho máy ảo vừa được tạo
Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết