Hướng dẫn sử dụng Xem thông tin máy chủ ảo

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:01 SA

Xem thông tin máy chủ ảo

(Các thao tác được thực hiện sau khi đã đăng nhập thành công)

Truy cập menu Máy ảo

Danh sách máy ảo sẽ hiển thị như sau :

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2021/08/%C4%90ang-ho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng.png

 Xem thông tin chi tiết từng máy ảo

Click vào tên một máy ảo trong danh sách.

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2021/08/Xem-chi-ti%E1%BA%BFt-m%C3%A1y-%E1%BA%A3o.png

Giao diện trang thông tin chi tiết máy ảo:

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2021/08/Giao-di%E1%BB%87n-gi%C3%A1m-s%C3%A1t.png

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết