Chỉnh sửa thông tin File System

Đã sửa đổi vào Mon, 4 Tháng 12, 2023 tại 2:55 CH

Chỉnh sửa thông tin File System

B1: Tại trang danh sách File System, chọn thao tác Chỉnh sửa tại mỗi File System cần chỉnh sửa, hệ thống sẽ điều hướng người dùng tới trang chỉnh sửa thông tin File System

Hình: Giao diện danh sách File System

B2: Tại trang chỉnh sửa thông tin File System, người dùng có thể điều chỉnh tên File System, Mô tả và dung lượng của File System ( dung lượng mới điều chỉnh phải lớn hơn dung lượng cũ và nằm trong giới hạn dung lượng File System khi tạo VPC)

Hình: Giao diện chỉnh sửa chi tiết File System

Sau khi thực hiện nhập các thông tin cần điều chỉnh, người dùng bấm chọn Chỉnh sửa, hệ thống thực hiện chỉnh sửa và thông báo thao tác thành công, quay trở lại trang danh sách

Hình: Giao diện thao tác chỉnh sửa thành công

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết