Tổng quan về Block Storage - Volume

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:11 SA

Tổng quan về Block Storage - Volume

Volume (Block Storage) là gì ?

Volume (Block Storage) là thiết bị lưu trữ dựa trên network cung cấp dung lượng lưu trữ bổ sung cho máy ảo. Người dùng có thể di chuyển volume giữa các máy ảo với nhau.

Volume sử dụng để :

Volume hữu dụng nhất khi người dùng cần thêm dung lượng lưu trữ nhưng không muốn tăng thêm năng lực tính toán và bộ nhớ RAM mà những cấu hình máy ảo cao hơn đang cung cấp.  Ví dụ:

 • Nơi lưu trữ file media upload lên cho web server

 • Lưu trữ Database file

 • Nơi lưu trữ các bản backup dữ liệu

 • Mở rộng thêm năng lực lưu trữ cho các nền tảng lưu trữ dạng file như OwnCloud

Các loại volume

 1. Volume root: Volume gắn cố định trong máy ảo, sử dụng để chứa hệ điều hành của máy ảo và không thể gỡ ra khỏi máy ảo như volume gắn ngoài.

 2. Volume gắn ngoài: Volume do người dùng tạo thêm, tách biệt với máy ảo và có thể gắn/gỡ vào các máy ảo khác nhau.

Tính năng của volume

 • Điều chỉnh dung lượng: Người dùng có thể tăng dung lượng bất cứ khi nào muốn. Điều chỉnh dung lượng volume root sẽ có downtime cho máy ảo. Đối với volume gắn ngoài thì không ảnh hưởng đến hoạt động của máy ảo.

 • Gắn vào máy ảo: Thực hiện gắn vào máy ảo để sử tăng năng lực lưu trữ.

 • Gỡ khỏi máy ảo: Khi không còn nhu cầu sử dụng, có thể gỡ volume ra khỏi máy ảo.

 • Snapshot: Lưu lại trạng thái hiện tại của volume (giống như một cờ – flag đánh dấu trạng thái dữ liệu cũng như định dạng của volume). Người dùng có thể sử dụng để sao lưu volume trước khi thực hiện 1 thao tác rủi ro đến dữ liệu trên volume. Tốc độ thực hiện snapshot rất nhanh và có thể tạo nhiều snapshot trên một volume.

Các giới hạn

 • SmartCloud chỉ hỗ trợ điều chỉnh tăng dung lượng volume (để tránh các trường hợp mất dữ liệu khi điều chỉnh giảm dung lượng)

 • 1 volume chỉ có thể gắn vào 1 máy ảo tại một thời điểm

 • Khi muốn khôi phục lại 1 bản snapshot, cần tạo 1 volume mới (SmartCloud không tính phí tạo và lưu giữ các bản snapshot).


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết