Hướng dẫn mở rộng phân vùng ổ cứng sau khi extend volume

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:09 SA

Mở rộng phân vùng ổ cứng sau khi extend volume

Mục đích yêu cầu

Hướng dẫn khách hàng mở rộng phân vùng của ổ cứng và mở rộng filesystem sau khi mở rộng dung lượng volume trên hệ thống VNPT 

Hướng dẫn chuyển đổi

Đối với hệ điều hành CentOS

Thực hiện kiểm tra trước khi chuyển đổi

 • Kiểm tra các phân vùng đang có của VM, bao gồm dung lượng:

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/04/word-image-1.png

 • Kiểm tra dung lượng filesystem của phân vùng lưu trữ:

Text Description automatically generated

 • Thực hiện Extend volume trên giao diện Portal

Graphical user interface, application Description automatically generated

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

 • Kiểm tra lại các phân vùng và filesystem trên máy ảo:

Phân vùng chưa được mở rộng:

Text Description automatically generated

Filesystem chưa được mở rộng:

Text Description automatically generated

Thực hiện chuyển đổi

 • Bước1: Sử dụng công cụ Growpart có sẵn ở máy ảo để mở rộng phân vùng:

growpart /dev/vda 1

Trong đó:

 • Growpart: Lệnh mở rộng phân vùng

 • /dev/vda: ổ đĩa cần mở rộng

 • 1: phân vùng được đánh dấu số 1

Lệnh này sẽ thực hiện mở rộng phân vùng vda1 với tất cả dung lượng thừa của ổ vda.

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/04/word-image-2.png

 • Bước 2: Thực hiện mở rộng filesystem

resize2fs /dev/vda1

 

Trong đó:

 • Resize2fs: Lệnh resize filesystem

 • /dev/vda1: phân vùng cần mở rộng filesystem

Có thể chỉ định dung lượng filesystem sẽ mở rộng bằng lệnh dưới:

resize2fs <partition> <size><G,M,B>

Text Description automatically generated

 • Kiểm tra lại phân vùng và filesystem:

A picture containing text Description automatically generated

Đối với hệ điều hành Windows

Thực hiện kiểm tra trước khi chuyển đổi

Trên máy, thực hiện tìm kiếm Disk Manager với cú pháp diskmgmt.msc

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_1.png

Kiểm tra các phân vùng, dung lượng đã sử dụng:

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_2.png

Thực hiện extend volume trên Portal

Thực hiện tương tự như với CentOS ở trên.

Thực hiện mở rộng volume trên máy ảo

Thực hiện mở lại Disk Management, kiểm tra sẽ thấy phần dung lượng bổ sung:

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_3.png

Chuột phải tại phân vùng muốn mở rộng (tại đây là ổ C:\) chọn Extend Volume

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_4.png

Chọn Next

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_5.png

Phần Selected chọn phần Disk mở rộng thêm, Mục Select the amount of space in  MB để tối đa phần disk mở rộng -> Chọn Next

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_6.png

Chọn Finish

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_7.png

Kiểm tra lại dung lượng sau khi extend sẽ thấy dung lượng disk đã được mở rộng

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_8.png

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot_9.png

Đã mở rộng thành công!

 

 


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết