Hướng dẫn sử dụng Tạo mới Volume

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:11 SA

Tạo mới Volume (BlockStorage)

(Các thao tác được thực hiện sau khi đã đăng nhập thành công)

Bấm nút Tạo mới

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-55.png

Nhập thông tin volume, loại volume, dung lượng IOPS, chọn dung lượng và thời gian sử dụng, sau đó bấm nút Tạo mới để hoàn tất

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-56.png

Phân cấp dịch vụ volume thành 3 loại volume để khách hàng lựa chọn :

  • Standard : Sử dụng cho ổ SAS

  • Medium : Sử dụng cho ổ SSD

Thanh IOPS cho phép người dùng kéo chọn dung lượng IOPS theo nhu cầu.

Thông báo tạo volume thành công

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-57.png



Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết