Xem chi tiết File System

Đã sửa đổi vào Mon, 4 Tháng 12, 2023 tại 2:53 CH

Xem chi tiết File System

Tại trang quản lý bấm chọn “Quản lý File Storage => Quản lý File System”

Tại danh sách File System, người dùng có thể bấm chọn vào tên của mỗi File System muốn xem chi tiết

Hình: Giao diện danh sách File System

Tại trang giao diện thông tin File System, người dùng có thể xem được các thông tin cơ bản, trong đó người dùng có thể thực hiện sao chép Mount target adress (nó có ý nghĩa mount dữ liệu từ share về cái thư mục mà mình đã tạo trên máy ảo) để thực hiện truy cập File System.

Hình: Giao diện xem chi tiết thông tin File System

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết