Xem danh sách File System

Đã sửa đổi vào Mon, 4 Tháng 12, 2023 tại 2:53 CH

Danh sách File System

Tại trang chủ Smart Cloud, chọn “Dịch vụ File Storage => Quản lý File System”

Trang danh sách các File System của người dùng sẽ được hiển thị đầy đủ với những thông tin cần thiết, người dùng cũng có thể thực hiện thao tác trên File System

Hình: Giao diện danh sách File System

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết