Xem thông tin chi tiết Bucket

Đã sửa đổi vào Mon, 4 Tháng 12, 2023 tại 11:16 SA

Xem thông tin chi tiết Bucket

Khách hàng truy cập vào VNPT Smart Cloud theo tài khoản đã có, bấm chọn dịch vụ Object Storage bên trái rồi chọn Bucket

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Hình: Giao diện dịch vụ VNPT SmartCloud

Trang danh sách Bucket được hiển thị bao gồm tên Bucket, URL (Endpoints của Bucket) Dung lượng đã sử dụng, Quyền truy cập, Versioning, ngày khởi tạo và các thao tác của Bucket

Tại trang danh sách người dùng bấm chọn vào tên của bucket hoặc thao tác “Chi tiết” để truy cập xem chi tiết Bucket

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình: Giao diện danh sách Bucket

Người dùng sẽ được chuyển hướng tới trang chi tiết của Bucket bao gồm các Object (File và Folder)

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Hình: Giao diện xem chi tiết Bucket

Đối với File sẽ có các thao tác như (Phiên bản, Sao chép, Chia sẻ, Quản Lý phân Quyền, Chi Tiết, Xoá)

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Đối với Folder có các thao tác (Chi tiết, Xoá)

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Hình: Giao diện xem chi tiết Bucket

 

 

 

 

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết