Hướng dẫn sử dụng Điều chỉnh lịch Backup Volume

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:18 SA

Điều chỉnh lịch Backup Volume

Nhấn điều chỉnh trên giao diện để điều chỉnh lịch backup

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-8.png
Hình 1: Điều chỉnh lịch backup

Nhập các thông tin cần điều chỉnh, nhấn Cập nhật

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-9.png

Hình 2: Cập nhật lịch backup

Cập nhật thành công lịch backup

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-10.png

Hình 3: Cập nhật thành công lịch backup

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết