Hướng dẫn sử dụng Đặt lịch Backup Volume

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:18 SA

Đặt lịch Backup Volume

Truy cập vào trang Quản lý lịch trên giao diện Dịch vụ máy ảo

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image.png

Hình 1: Giao diện quản lý lịch Backup

Chọn “Tạo mới”

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-1.png

Hình 2: Tab Đặt lịch Backup và giao diện chọn Backup Volume

Nhấn tạo mới, điền các thông tin và thời gian lịch

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-2.png

Hình 3: Giao diện đặt lịch backup

Có các chế độ đặt lịch backup như sau :

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-3.png

Hình 4: Đặt lịch hàng ngày

Đặt lịch theo thứ :

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-4.png

Hình 5: Đặt lịch theo thứ

Đặt lịch theo tuần :

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-5.png

Hình 6: Đặt lịch theo tuần

Và đặt lịch theo tháng

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-6.png

Hình 7: Đặt lịch theo tháng

Tạo mới thành công , lịch sẽ được hiển thị và backup theo đúng thời gian đặt lịch:

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2018/06/word-image-7.png

Hình 8: Đặt lịch thành công
Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết