Hướng dẫn sử dụng Gắn Volume vào máy ảo

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:14 SA

Gắn Volume vào máy ảo

(Các thao tác được thực hiện sau khi đã đăng nhập thành công)

Bấm nút Gắn

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-65.png

Lựa chọn máy ảo cần gắn volume, bấm nút Gắn để hoàn tất

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-66.png

Thông báo gắn Volume thành công

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-67.png

http://icons.iconarchive.com/icons/etherbrian/webuosities/32/more-info-icon.png Thông tin thêm

Sau khi thực hiện gắn Volume vào máy ảo, quý khách cần thực hiện vài thao tác trên máy ảo để có thể bắt đầu sử dụng volume. Chi tiết các bước như sau:

Đối với Linux OS

Thực hiện login vào máy chủ ảo

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-68.png

Kiểm tên của volume vừa gắn bằng câu lệnh: lsblk

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-69.png

Thực hiện format volume bằng câu lệnh: mkfs -t ext4 /dev/vdb (vdb là tên volume)

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-70.png

Mount volume để hoàn tất bằng câu lệnh mount /dev/vdb /mnt

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-71.png

Đến bước này quý khách đã có thể sử dụng được volume mới.

Đối với Windows OS

  1. Thực hiện login vào máy chủ ảo

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-72.png

Bấm vào biểu tượng để mở Server Manager

C:\Users\toann\Desktop\HDSD MyClouydVNN\win12.png

Bấm chọn File and Storage Services

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-73.png

Bấm chọn Disks

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-74.png

Bấm chuột phải vào volume vừa gắn Bring Online

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-75.png

Xác nhận

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-76.png

Sau khi trạng thái của volume chuyển từ Offline sang Online tiếp tục bấm chuột phải vào volume và chọn New volume

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-77.png


https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-78.png

Bấm Next

Xác nhận

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-79.png

Chọn dung lượng cho volume mới

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-80.png

Chọn letter cho volume

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-81.png

Chọn định dạng và tên volume

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-82.png

Bấm Create để hoàn tất

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-83.png

Tạo volume mới thành công

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-84.png

Bấm chọn Volumes

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-85.png

Bấm chuột phải vào volume vừa tạo chọn Manage Drive Letter and Access Paths..

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-86.png

Chọn một letter cho volume, bấm OK để hoàn tất

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-87.png

Kiểm tra volume vừa được tạo

https://docs.smartcloud.vn/wp-content/uploads/2017/05/word-image-88.png


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết