Điều chỉnh dịch vụ bổ sung SmartCloud

Đã sửa đổi vào Thu, 27 Tháng 10, 2022 tại 9:23 SA

Điều chỉnh dịch vụ bổ sung SmartCloud

  • Sau khi đăng nhập thành công, người dùng muốn xem thông tin về các dịch vụ hiện có có thể bấm chọn vào “Quản lý thuê bao” ở bên trái.
  • Nếu khách hàng đang ở tại trang Tổng quan cũng có thể bấm vào  ô Máy chủ ảo để truy cập.
  • Tại đây nếu người dùng muốn xem thông tin của bất kì máy chủ ảo nào có thể bấm chọn trực tiếp vào máy chủ ảo đó, hoặc bấm vận hành ở phần thao tác. Trong trường hợp người dùng muốn “Huỷ” máy ảo có thể bấm chọn Huỷ ở phần thao tác.

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

Hình: Danh sách thuê bao hiện có


Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Hình: Trang tổng quan dịch vụ


Sau khi truy cập thành công vào một máy ảo, các thông tin cơ bản cũng như chi tiết gói dịch vụ sẽ được hiển thị, tại đây người dùng bấm chọn “Điều chỉnh dịch vụ bổ sung” để bổ sung cấu hình cho máy chủ ảo.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình: Giao diện xem thông tin máy chủ ảo (Điều chỉnh dịch vụ bổ sung)


Sau khi chọn “Điều chỉnh dịch vụ bổ sung” giao diện sẽ hiển thị các trường dịch vụ bổ sung cho khách hàng lựa chọn.

Tại đây người dùng có thể bấm chọn “Mua Volume SSD” hoặc Mua “IP Public”

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Hình: Giao diện xem thông tin máy chủ ảo (Điều chỉnh dịch vụ bổ sung)


Người dùng điền các trường thông tin để bổ sung dịch vụ và có thể xem giá hệ thống tự tính.

Nếu chưa rõ về trường thông tin nào có thể bấm chọn dấu “?” bên cạnh các trường thông tin.

Graphical user interface, text, email

Description automatically generated

Hình: Giao diện điều chỉnh, bổ sung dịch vụ


  • Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm chọn “Tiếp tục” tại cuối trang và sẽ được điều hướng sang trang “Xem lại và thanh toán”.
  • Tại đây người dùng có thể xem lại toàn bộ các dịch vụ bổ sung và mình vừa thêm cũng như thông tin chi phí.
  • Xem kĩ thông tin và bấm chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ” để “Thanh toán”, nếu thông tin dịch vụ bổ sung chưa phù hợp, người dùng bấm chọn “Quay lại”
  • Bấm chọn thanh toán và hệ thống sẽ xử lý giao dịch, nếu giao dịch thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và điều hướng người dùng về trang chính của dịch vụ máy ảo.

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated

Hình: Giao diện Xem lại và Thanh toán

 

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết