Xem danh sách Bucket

Đã sửa đổi vào Mon, 4 Tháng 12, 2023 tại 11:15 SA

Xem Danh Sách Bucket

Khách hàng truy cập vào VNPT Smart Cloud theo tài khoản đã có, bấm chọn dịch vụ Object Storage bên trái rồi chọn Bucket

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Hình: Giao diện dịch vụ VNPT Smart Cloud

Trang danh sách Bucket được hiển thị bao gồm tên Bucket, URL (Endpoints của Bucket) Dung lượng đã sử dụng, Quyền truy cập, Versioning, ngày khởi tạo và các thao tác của Bucket

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình: Giao diện danh sách Bucket

 

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết