Tạo mới Bucket

Đã sửa đổi vào Mon, 4 Tháng 12, 2023 tại 11:12 SA

Tạo mới bucket

Khách hàng truy cập vào VNPT Smart Cloud theo tài khoản đã có, bấm chọn dịch vụ Object Storage bên trái rồi chọn Bucket

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Trang danh sách Bucket được hiển thị, tại đây người dùng bấm chọn Tạo Bucket để tạo một Bucket mới

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Giao diện tạo mới được hiển thị, tại đây người dùng điền các thông tin bao gồm tên Bucket (Tên bucket chỉ được phép dùng các ký tự chữ thường a-z các ký tự chữ số 0-9 dấu gạch ngang (-) và dấu chấm (.),tối thiểu 3 ký tự và tối đa 63 ký tự) Tên Bucket là bắt buộc

Thông tin thiết lập Access Control List (Quyền truy cập Bucket)

Private : Chỉ những người dùng mới có quyền được truy cập

Public: Tất cả mọi người đều có thể truy cập thông tin của bucket, không ảnh hưởng đến quyền của object. Bucket public nhưng nếu object private thì cũng không truy cập được từ bên ngoài

ạoSau khi điền đầy đủ thông tin người dùng bấm chọn “Đồng ý” để thực hiện tạo mới Bucket, nếu không bấm chọn Huỷ

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Bucket được tạo mới, hiển thị trong trang danh sách và thông báo thao tác thành công

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết