Sử dụng NTP server để đồng bộ thời gian với hệ thống SmartCloud

Đã sửa đổi vào Fri, 28 Oct 2022 lúc 10:45 AM

NTP Server là gì?


Giao thức NTP (Network Time Protocol – Là giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ (thời gian) của hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ có biến đổi. Khi các client gửi yêu cầu đồng bộ thời gian lên máy chủ, các máy chủ sẽ cập nhật với nhau để có thể đồng bộ chính xác giờ nhất cho client.

Hiện nay SmartCloud đã cung cấp hệ thống NTP Server để toàn bộ các máy chủ ảo có thể đồng bộ thời gian. Hệ thống bao gồm 2 Domain:


ntp1.smartcloud.vn

ntp2.smartcloud.vn


Khách hàng có thể tuỳ chọn Domain và cấu hình đồng bộ thời gian cho máy chủ ảo của mình theo hướng dẫn bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt NTP Server trên Linux


Ubuntu

1. Cài đặt chrony
 apt-get install -y chrony

2. Thêm dòng dưới đây để cấu hình cho chrony trỏ về NTP server (tại file /etc/chrony/chrony.conf)
server ntp1.smartcloud.vn iburst

3. Khởi động lại chrony systemctl restart chronyd hoặc service chrony restart


CentOS

1. Cài đặt chrony
 yum install -y chrony

2. Thêm dòng dưới đây để cấu hình cho chrony trỏ về NTP server (tại file /etc/chrony.conf) 

server ntp1.smartcloud.vn iburst

3. Khởi động lại chrony systemctl restart chronyd

4. Kiểm tra sau khi cấu hình timedatectl


Cấu hình thành công:


Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

 

Hướng dẫn cài đặt NTP Server trên Window

1. Mở cài đặt ngày giờ


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


2.  Chuyển sang tab Internet Time và bấm Change setting


Graphical user interface

Description automatically generated


3. Nhập Domain ntp1.smartcloud.vn vào ô Server sau đó bấm Update Now


Graphical user interface

Description automatically generated


4. Thông báo đồng bộ thời gian thành công


Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết