Công cụ Cloud-Init/ CloudBase-Init được cài đặt sẵn trong máy ảo

Đã sửa đổi vào Fri, 28 Tháng 10, 2022 tại 10:39 SA

Cloud-init (hay CloudBase-init trong máy ảo windows) là một công cụ hỗ trợ cấu hình máy ảo trong lần boot đầu tiên, sử dụng metadata được cung cấp bởi SmartCloud. Ví dụ, khi lần đầu khởi động vào máy ảo Linux, Cloud-Init sẽ liên hệ với hạ tầng cung cấp máy chủ để lấy thông tin về hostname, SSH keys, …


Ngoài ra, Cloud-Init cũng là công cụ để chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng reset mật khẩu trong quá trình sử dụng (trong trường người dùng bị đánh mất mật khẩu). Do đó, trong quá trình sử dụng, nếu không có yêu cầu đặc thù nào, người dùng không nên xóa công cụ này. Trong trường hợp Cloud-Init bị xóa, chúng tôi sẽ không thể khôi phục lại mật khẩu máy ảo cho khách hàng mà sẽ phải sử dụng các biện pháp khác để chuyển đổi dữ liệu bằng tay.


Trong các máy ảo trên hệ thống SmartCloud, người dùng có thể tìm thấy file này tại:


  • Đối với máy ảo Windows:

File lưu tại c:\program files (x86)\cloudbase solutions


Graphical user interface, text

Description automatically generated


File Cloud init


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


Control panel Cloud-Init

  • Đối với máy ảo Linux:

File lưu tại: /etc/cloud/cloud.cfg

Text

Description automatically generated


Cloud-init trên linux (Lưu ý phiên bản của công cụ có thể khác nhau)

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết