Xóa khóa truy cập

Đã sửa đổi vào Fri, 28 Oct 2022 lúc 10:28 AM

Click vào biểu tượng Xóa trên màn hình quản lý keypair, sẽ có thông báo xác nhận đồng ý xoá


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


Xoá thành công sẽ có thông báo hiển thị trên màn hình


Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

 

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết