Sử dụng Keypair

Đã sửa đổi vào Fri, 28 Tháng 10, 2022 tại 10:29 SA

Sử dụng keypair

1. Truy cập từ hệ điều hành Windows

Sau khi tạo mới thành công keypair. Khách hàng sẽ nhận được một email đính kèm file khóa bảo mật (private key) có định dạng *.pem. Để sử đụng được key này trên hệ điều hành Windows, khách hàng cần làm như sau:

  1. Download phần mềm PuTTY từ địa chỉ sau: http://www.putty.org/ . Gói cài đặt sẽ bao gồm phần mềm PuTTY và PuTTYgen.
  2. Mở phần mềm PuTTYgen và thực hiện Load khóa bảo mật dạng *.pem (Lưu ý chọn hiển thị All file để có thể nhìn thấy file).

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated


3. Thực hiện Save private key dưới định dạng ppk.


Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated


4. Mở phần mềm PuTTY và truy cập tab Connection/Data. Nhập Auto-login username là: root


Graphical user interface, application

Description automatically generated


5. Truy cập tab Connection/SSH/Auth. Click “Browse..” và chọn file *.ppk vừa tạo.


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


6. Quay về tab Session và nhập địa chỉ IP của VM cần truy cập. Khách hàng cũng có thể lưu cấu hình truy cập này lại dưới tên của 1 Session (có thể đặt bất kỳ tên nào, do vậy khách hàng cần chọn tên để dễ gợi nhớ).


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


7. Để truy cập vào máy ảo: Click nút Open ở tab SessionLần đầu truy cập máy ảo sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu xác nhận truy cập, khách hàng chọn Yes để bắt đầu phiên kết nối đến máy ảo.


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


Quá trình đăng nhập sẽ diễn ra tự động, khách hàng sẽ được chuyến đến giao diện sử dụng máy ảo.


Text

Description automatically generated


2. Truy cập từ hệ điều hành Linux

Với hệ điều hành Linux khách hàng có thể sử dụng trực tiếp file *.pem để login bằng công cụ SSH.

  1. Truy cập vào vị trí thư mục đặt file pem. Sử dụng lệnh sau

ssh -i TEN_KEY.pem root@DIA_CHI_IP_VM

Ví dụ: Để sử dụng file key.pem, username: root login vào máy ảo có IP 123.30.12.132, ta sử dụng lệnh như sau: ssh -i key.pem root@123.30.12.132

 

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết