Static Route là gì?

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 11:07 SA

Static Route là gì?

Static Route là phương thức định tuyến mà người quản trị sẽ nhập tất cả thông tin về đường đi cho router. Vậy khi cấu trúc hệ thống mạng có bất kỳ sự thay đổi nào thì người quản trị sẽ thay đổi bằng cách xóa hay thêm các thông tin về đường đi cho router, nói cách khác đường đi này là cố định.

Nguyên lý hoạt động của Static Router ta có thể hiểu như sau:

  1. Đầu tiên người quản trị sẽ cấu hình các đường cố định cho router

  2. Sau đó, router sẽ cài đặt đường đi này vào bảng định tuyến.

  3. Và gói dữ liệu được định tuyến theo đường cố định.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết