Hướng dẫn sử dụng Tạo Job Backup theo chu kỳ định sẵn

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:24 SA

Tạo Job Backup theo chu kỳ định sẵn

Trên giao diện Veeam Backup & Replication Console:

 1. Chọn Home -> Backup Job -> Linux compute

Hình 1

 1. Mục Type chọn Server, Mode chọn Managed by backup server -> chọn Next


 1. Tại mục Name, thực hiện đặt tên cho job ->  chọn Next

 1. Tại mục Computers, chọn Add -> Indivadual và nhập thông tin IP cũng như username, password của server được backup -> chọn Next

 1. Tại mục Backup mode:

 • Entire compute: backup toàn bộ server

 • Volume level backup: tạo backup cho một ổ đĩa cụ thể

 • File level backup: tạo backup các thư mục riêng lẻ trên server.

 1. Mục Storage sẽ chọn nơi lưu bản backup và Retention policy (chính sách lưu giữ) của các bản backup này:

 • Backup repository: Chọn repository trên hệ thống Cloud đã đăng ký

 • Retention policy: chọn chính sách lưu giữ theo ngày hoặc theo số bản backup.

 1. Mục Guest Processing. Chọn Next

 1. Mục Schedule để cấu hình đặt lịch để job thực hiện backup tự động -> Chọn Apply

 1. Mục Summary, chọn Finish để hoàn tất:

 • Nếu muốn thực hiện backup ngay sau khi tạo job, tích chọn vào mục Run the job when I click Finish

 1. Kết quả: Ta sẽ thấy job được tạo trong mục Job tương tự như hình dưới đây:

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết