Tổng quan về giải pháp VNPT Cloud Backup

Đã sửa đổi vào Thu, 13 Tháng 10, 2022 tại 9:23 SA

1. Tổng quan về giải pháp VNPT Cloud Backup

VNPT Cloud Backup là giải pháp cho phép người dùng sao lưu dữ liệu máy vật lý, máy ảo, ứng dụng từ bất cứ hạ tầng nào: on-premise, Cloud khác lên VNPT Cloud. Bên cạnh đó, khách hàng có thể khôi phục các dữ liệu backup lên các máy ảo của VNPT Cloud.

2. Giá trị mang lại

2.1. Các use case thường gặp

Đối với cá nhân, doanh nghiệp hay các tổ chức thì việc mất mát dữ liệu ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vận hành, sản xuất, kinh doanh. Một số các trường hợp gây mất dữ liệu hoặc làm sai lệch dữ liệu ban đầu không mong muốn:

 1. Server, máy tính cá nhân bị nhiễm mã độc, virus, mã hóa dữ liệu

 2. Ổ cứng đang chạy bị hỏng đột ngột

 3. Khi thực hiện nâng cấp hệ thống, thử nghiệm tính năng mới có rủi ro thay đổi dữ liệu và gián đoạn dịch vụ nếu không thành công

 4. Đặc biệt, khi hệ thống xảy ra sự cố nghiêm trọng không thể khôi phục

Từ đó dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp, tổ chức

hay cá nhân như:

 • Dữ liệu sai lệch: dữ liệu bị mất mát gây ra tình trạng sai sót trong quá trình vận

hành, sản xuất.

 • Dịch vụ gián đoạn: dịch vụ đang chạy bị ảnh hưởng, không thể sử dụng dẫn tới

một số tình huống như: khách hàng sử dụng dịch vụ không hài lòng, đánh giá

thấp dịch vụ hay ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, việc sao lưu dữ liệu thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu tối đa tổn thất

khi bị mất mát dữ liệu.

Giải pháp VNPT Cloud Backup sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức giải quyết

vấn đề này.

2.2. Giá trị giải pháp VNPT Cloud Backup đem lại

Giải pháp VNPT Cloud Backup đem lại cho khách hàng các giá trị để giải quyết các

vấn đề ở trên:

 1. Khôi phục dữ liệu trên server tại thời điểm trước khi server bị nhiễm mã độc, virus hay bị mã hóa dữ liệu.

 2. Dữ liệu trên ổ cứng bị hỏng đã được sao lưu và có thể khôi phục ngay vào ổ cứng thay thế

 3. Khi hệ thống nâng cấp hay thử nghiệm tính năng nhưng gây ra lỗi và ảnh hưởng tới dữ liệu, khách hàng có thể khôi phục lại dữ liệu của server trước thời điểm nâng cấp hay thử nghiệm đó.

 4. Khi hệ thống của khách hàng gặp thiên tai, sự cố nghiêm trọng gây hỏng hóc và mất mát dữ liệu. Khách hàng hoàn toàn có sẵn dữ liệu đã sao lưu và có thểkhôi phục lên hệ thống VNPT Cloud để khôi phục tạm thời dịch vụ hoặc có thể khôi phục lên hệ thống của khách hàng sau khi đã khôi phục.

3. Các tính năng của giải pháp

 1. Sao lưu

Tính năng sao lưu cho phép khách hàng sao lưu dữ liệu của máy vật lý, máy ảo, ứng dụng lên hệ thống VNPT Cloud.

Giải pháp cung cấp cho khách hàng khả năng sao lưu dữ liệu trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

Danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ:


STT

Hệ điều hành

Chi tiết các hệ điều hành

Ghi chú
1

Microsoft Windows (hỗ trợ cả 2 phiên bản 32 bits và 64 bits)

Microsoft Windows Server 2019


Microsoft Windows Server 2016


Microsoft Windows Server Semi- Annual Channel (from version 1803 to version 20H2)


Microsoft Windows Server 2012 R2


Microsoft Windows Server 2012


Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1

Chỉ hỗ trợ với máy đã update bản vá KB3033929

Microsoft Windows 10 (starting from version 1803 up to version 20H2)

Microsoft Windows 10 Education được hỗ trợ từ bản 10586 trở lên

Microsoft Windows 8.1


Microsoft Windows 7 SP1

2

Linux (hỗ trợ cả 2 phiên bản 32 bits và 64 bits)

Debian 9.0 đến 10.8


Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04,

20.04, 20.10


RHEL 6.0 – 8.3


CentOS 7.0 – 8.3


Bảng 1: Danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ sao lưu dữ liệu

Khách hàng có thể tạo các công việc sao lưu tự động với khả năng đặt lịch: Các công việc sao lưu dữ liệu có thể được thiết lập để thực hiện tự động vào một thời gian định sẵn theo ngày, theo tuần, theo tháng. Khi đến thời điểm đã định sẵn, các công việc sao lưu sẽ tự động thực hiện mà không cần khách hàng phải thao tác.

Khách hàng có thể thiết lập các chế độ sao lưu: backup full và backup incremental.

 • Backup full: mỗi lần công việc sao lưu thực hiện sẽ tạo ra một bản sao lưu với đầy đủ dữ liệu của server đó.

 • Backup incremental: khi thực hiện sao lưu ở chế độ này, hệ thống sẽ dựa vào bản backup full để tính toán và lấy những dữ liệu thay đổi và khác với bản backup full để tạo thành một bản backup incremental. Vì vậy, bản backup incremental hầu hết sẽ có dung lượng nhỏ hơn rất nhiều so với bản backup full nên có thể rút ngắn thời gian sao lưu dữ liệu.

Khách hàng có thể thiết lập chính sách lưu giữ các bản sao lưu: khách hàng có thể thiết lập số lượng bản sao lưu dữ liệu muốn lưu trữ. Các công việc sao lưu sẽ dựa vào đó để

tự động quản lý số lượng các bản sao lưu cho phù hợp với chính sách khách hàng đã thiết lập. Tức là khi số lượng bản sao lưu đã vượt quá chính sách mà khách hàng thiết lập thì hệ thống sẽ loại bỏ các bản sao lưu cũ để duy trì số lượng các bản sao lưu đã thiết lập.


 1. Lưu trữ trên Cloud

 • Dữ liệu sao lưu của khách hàng được lưu trữ trên hệ thống VNPT Cloud: tách biệt với hệ thống của khách hàng, đảm bảo an toàn cả khi hệ thống khách hàng gặp sự cố.

 • Máy ảo lưu trữ dữ liệu sao lưu của khách hàng sẽ được khởi tạo trên hệ thống VNPT
  Cloud và do khách hàng tự quản lý, tách biệt hoàn toàn với các khách hàng khác.

 • Khi hệ thống khách hàng gặp sự cố, khách hàng hoàn toàn có thể khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu lên các máy ảo trên hệ thống của VNPT Cloud để sử dụng.

 1. Khôi phục

Tính năng khôi phục cho phép khách hàng khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu của khách hàng.

 • Khách hàng có thể khôi phục dữ liệu từ các điểm khôi phục (restore point) khác

nhau.

 • Cung cấp khả năng khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu vào một máy khác: có

thể sử dụng dữ liệu sao lưu của máy A để khôi phục vào máy B.

 • Khách hàng có thể khôi phục từng file, thư mục của mà không cần khôi phục

dữ liệu của cả server.

 1. Module chuyên dụng

Khách hàng có thể sao lưu cũng như khôi phục dữ liệu của các ứng dụng mà không cần phải khôi phục toàn bộ dữ liệu của máy.

Danh sách các ứng dụng được hỗ trợ:

STT

Ứng dụng

Chi tiết

Ghi chú

1

Microsoft Active

Microsoft Active DirectoryDirectory Domain

Domain Controllers chạy trên


Controller

các hệ điều hành:- Microsoft Windows Server2019- Microsoft Windows Server2016- Microsoft Windows Server2012 R2- Microsoft Windows Server2012

- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1


2

Microsoft Exchange

Microsoft Exchange chạy trên các hệ điều hành:

 • Microsoft Exchange 2019

 • Microsoft Exchange 2016

 • Microsoft Exchange 2013 SP1

 • Microsoft Exchange 2013

 • Microsoft Exchange 2010 SP1 to SP3


3

Microsoft Share Point

Microsoft SharePoint chạy trên các hệ điều hành:

 • Microsoft SharePoint 2019

 • Microsoft SharePoint 2016

 • Microsoft SharePoint 2013

 • Microsoft SharePoint 2010


4

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server chạy trên các hệ điều hành:
- Microsoft SQL Server 2019- Microsoft SQL Server 2017- Microsoft SQL Server 2016 SP2- Microsoft SQL Server 2014 SP3- Microsoft SQL Server 2012 SP4- Microsoft SQL Server 2008 R2 SP3- Microsoft SQL Server 2008 SP4- Microsoft SQL Server 2005 SP45

Oracle Databases trên Windows

Oracle Database phiên bản từ 11g-19c được hỗ trợ trên các hệ điều hành:

 • Microsoft Windows Server 2019

 • Microsoft Windows Server 2016

 • Microsoft Windows Server 2012 R2

 • Microsoft Windows Server 2012

 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1

 • Automatic Storage Management (ASM) không được hỗ trợ

 • Oracle Real Application Clusters (RAC) không được hỗ trợ

 • Oracle Database chạy trên Microsoft Windows Failover Cluster không được hỗ trợ

 • Oracle server sử dụng Data Guard không được hỗ trợ

 • Oracle database Express Edition không được hỗ trợ

 • Cấu hình nhiều phiên bản khác nhau trên cùng một máy chủ không được hỗ trợ

 • Oracle Database 32bit chạy trên máy 64 bits không được hỗ trợ

6

Oracle Databases trên Linux

Oracle Database phiên bản từ 11g-19c được hỗ trợ

 • Automatic Storage Management (ASM) không được hỗ trợ

 • Oracle Real Application Clusters (RAC) không được hỗ trợ

 • Oracle Grid không được hỗ trợ

 • SAP trên Oracle không được hỗ trợ


- Oracle server sử dụng Data Guard không được hỗ trợ

7

MySQL trên Linux

MySQL phiên bản từ 5.6 đến 8.0

 • Cấu hình nhiều phiên bản MySQL trên cùng một máy không được hỗ trợ

 • MySQL Cluster không được hỗ trợ

8

PostgreSQL

PostgreSQL phiên bản từ 9.4 đến 12.1

- Cấu hình nhiều phiên bản PostgreSQL trên cùng một máy không được hỗ trợ

Bảng 2: Danh sách các ứng dụng được hỗ trợ sao lưu

 1. Bảo mật

Dữ liệu của khách hàng được đảm an toàn trong quá trình sao lưu và lưu trữ:

 • Dữ liệu của khách hàng được đảm bảo an toàn khi sao lưu với kênh truyền bảo

mật với giao thức xác thực SSL.

 • Khách hàng có tùy chọn tạo mật khẩu, mã hóa dữ liệu sao lưu khi tạo một công

việc sao lưu.

 • Dữ liệu sao lưu của khách hàng được lưu trữ tách biệt với các khách hàng khác. Đảm bảo sự riêng biệt và an toàn cho dữ liệu của khách hàng.

 1. Giao diện  quản trị

Khách hàng có thể tạo, chỉnh sửa, xóa và quản lý các công việc sao lưu và khôi phục

trên cùng một giao diện của ứng dụng.

 • Khách hàng có thể sao lưu dữ liệu cho nhiều server trong cùng một công việc

sao lưu dữ liệu khi tạo trên giao diện.

 • Khách hàng có thể thực hiện khôi phục dữ liệu của server trên giao diện tập

trung mà không cần truy cập vào server

 • Khách hàng có thể quản lý tài nguyên sao lưu, dung lượng dữ liệu đã sử dụng,

trạng thái các bản sao lưu trên một giao diện tập trung.

 1. Lưu trữ

 • Không gian lưu trữ dữ liệu sao lưu của khách hàng có thể mở rộng dễ dàng trên hệ thống VNPT Cloud.

 • Ngoài ra, giải pháp cung cấp cho khách hàng thêm tùy chọn nén dữ liệu sao lưu giúp giảm dung lượng lưu trữ của các bản sao lưu.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết