Tổng quan về Load Balancer SDN

Đã sửa đổi vào Fri, 28 Oct 2022 lúc 11:43 AM

Load Balancer SDN là gì?


Dịch vụ cân bằng tải cho máy ảo trên hệ thống VNPT SmartCloud là một dịch vụ cung cấp giải pháp phân phối khối lượng tải trên nhiều máy ảo để có thể sử dụng tối ưu các nguồn lực, tối đa hóa thông lượng, giảm thời gian đáp ứng và tránh tình trạng quá tải cho dịch vụ của khách hàng.


Lợi ích khi sử dụng dịch vụ:


 • Tăng khả năng đáp ứng, tránh tình trạng quá tải trên máy chủ, đảm bảo tính linh hoạt và mở rộng cho hệ thống
 • Tăng độ tin cậy và khả năng dự phòng cho hệ thống, đảm bảo cho người dùng không bị gián đoạn dịch vụ khi xảy ra lỗi sự cố lỗi tại một điểm cung cấp dịch vụ.
 • Tăng tính bảo mật cho hệ thống, ngăn chặn người dùng giao tiếp trực tiếp với các máy chủ, ẩn các thông tin và cấu trúc mạng nội bộ
 • Để tăng tính dự phòng cho dịch vụ: Load Balancer trên SmartCloud được cấu hình HA với 2 máy chủ chạy dự phòng.

Các tính năng mà VNPT SmartCloud cung cấp:


 • Tính năng cân bằng tải: Cung cấp khả năng điều phối yêu cầu cho dịch vụ mà khách hàng cung cấp qua các giao thức HTTP, HTTPS, TCP và dựa vào các thuật toán như round robbin, least connection, source IP
 • Tính năng giám sát Load Balancer: Giám sát tình trạng hoạt động của các load balancer như: trạng thái hoạt động (online, offline), số lượng kết nối (active connection, total connection), lưu lượng truyền tải (packet inn, packet out)
 • Tính năng thay đổi Load Balancer: Cung cấp tính năng chỉnh sửa thông tin cấu hình load balancer như: thêm, sửa, xoá Member (các máy chủ cung cấp dịch vụ), Listener (các cổng được sử dụng trên Load Balancer để kết nối vào ứng dụng của khách hàng), thay đổi thuật toán và thay đổi cơ chế health monitor (cách thức kiểm tra tính sẵn sàng của dịch vụ trên các máy chủ).
 • Tính năng quản trị Load Balancer: Cung cấp tính năg bật/tắt load balancer, thay đổi gói dịch vụ, gia hạn/huỷ/tạm ngưng sử dụng dịch vụ

VNPT SmartCloud cung cấp những gói dịch vụ nào?

 • Gói 1:
  • Tổng số kết nối mỗi giây: 2000
  • Tổng số kết nối tối đa hoạt động mỗi giây: 2000
  • Băng thông: Không giới hạn
 • Gói 2:
  • Tổng số kết nối mỗi giây: 4000
  • Tổng số kết nối tối đa hoạt động mỗi giây: 4000
  • Băng thông: Không giới hạn

Cơ chế tính giá khi sử dụng Load Balancer tại VNPT SmartCloud:

Dịch vụ được tính giá dựa vào cấu hình của Load Balancer mà khách hàng sử dụng. Mỗi Load Balancer khi được khởi tạo sẽ thuộc một gói, mỗi gói sẽ khác nhau ở cấu hình của VM chạy Load Balancer.

 

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết