Tạo mới Security Group Rule

Đã sửa đổi vào Wed, 18 Tháng 10, 2023 tại 3:32 CH

B1: Tại trang giao diện, người dùng bấm chọn Truy cập và bảo mật và sau đó bấm Tạo mới RuleB2: Trang giao diện tạo mới Rule được hiển thị, tại đây người dùng điền đầy đủ thông tin sau đó bấm chọn Tạo mới để tạo Rule, nếu không bấm chọn Quay lại


B3: Người dùn xác nhận tạo mới Rule


B4: Tạo mới Rule thành côngBài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết