Tạo mới Security Group

Đã sửa đổi vào Wed, 18 Oct 2023 lúc 03:31 PM

B1: Tại giao diện người dùng bấm chọn Truy cập và bảo mật, sau đó bấm chọn Tạo Security GroupB2: Giao diện tạo Security Group hiển thị, người dùng điền đầy đủ các trường thông tin cần thiết sau

đó bấm chọn Tạo mới để tạo, nếu không bấm chọn Quay lại

B3: Người dùng bấm xác nhận tạo mới, nếu không bấm chọn Huỷ


B4: Giao diện hiển thị khởi tạo thành công

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết